Διαθέτουμε μία ευρεία γκάμα ασφαλιστικών προϊόντων από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες για περιπτώσεις αστικής ευθύνης σε τρίτους από αμέλεια.

Ενδεικτικοί κίνδυνοι & καλύψεις

  • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη ελευθέρων επαγγελμάτων (Ιατροί, Μηχανικοί, Λογιστές, Ηλεκτρολόγοι, Υδραυλικοί)
  • Εξατομικευμένα προϊόντα Επαγγελματικής Ευθύνης για κάθε επιχείρηση
  • Ευθύνη από τη λειτουργία χώρων και εγκαταστάσεων και Ευθύνη Εργοδότη
  • Ευθύνη από την εκτέλεση ιδιωτικών τεχνικών έργων μικρής και μεγάλης κλίμακας
  • Ειδικά προϊόντα όπως Περιβαλλοντική Ευθύνη, Ευθύνη Προϊόντος, Ευθύνη μελών Δ.Σ. (D&O)

Χρειάζεσαι περισσότερες πληροφορίες;

Επικοινώνησε με τη FREEDOM