Η σύγχρονη επιχείρηση είναι εκτεθειμένη σε πολλούς κινδύνους. Η Freedom παρέχει ολοκληρωμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες για τη σύγχρονη επιχείρηση, από την πιο μικρή έως τη μεγαλύτερη πολυεθνική εταιρία, με εξειδικευμένες καλύψεις:

Ενδεικτικοί κίνδυνοι & καλύψεις

  • Αστική ευθύνη Διοικητικού Συμβουλίου (D.&O.)
  • Ασφάλιση κτιρίων & παραγωγικών μονάδων
  • Ασφάλιση στόλων οχημάτων
  • Επαγγελματική αστική ευθύνη
  • Ασφάλιση κοσμηματοπωλείων και εργαστηρίων χρυσοχοΐας
  • Ασφάλιση εμπορευμάτων & μεταφορών
  • Ασφάλιση λιμένων, μαρίνων και υδατοδρομίων
  • Ασφάλιση αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων
  • Ασφάλιση εκδηλώσεων, ματαίωση γεγονότων, συνεδρίων και εκθέσεων
  • Ασφάλιση φαρμακευτικών, παραφαρμακευτικών προϊόντων και κλινικών μελετών

Χρειάζεσαι περισσότερες πληροφορίες;

Επικοινώνησε με τη FREEDOM