Στη FREEDOM μαζί θα προστατεύσουμε από οποιονδήποτε κίνδυνο τον πυρήνα της επιχείρησής σου. Τα περιουσιακά σου στοιχεία. Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις όπως:

Ενδεικτικοί κίνδυνοι & καλύψεις

  • Ασφάλιση Κτιρίων, Μηχανημάτων, Αποθηκών, Εμπορευμάτων
  • Ασφάλιση Απώλειας Κερδών
  • Ασφάλιση Τεχνικών Έργων Κατά Παντός Κινδύνου
  • Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών πάρκων και Ανεμογεννητριών

Χρειάζεσαι περισσότερες πληροφορίες;

Επικοινώνησε με τη FREEDOM