Έχεις σχεδιάσει το τέλειο ταξίδι και τίποτε δεν πρέπει να σου το χαλάσει. Στη Freedom, το μόνο που δεν μπορούμε να κάνουμε είναι να φροντίσουμε για τον καιρό… Όσο για το παιδί σου που μπορεί να σπουδάζει μακριά από το σπίτι, στη Freedom σου προσφέρουμε, εκτός από όλες τις παρακάτω ασφαλιστικές υπηρεσίες, και κάλυψη απώλειας διδάκτρων προγραμμάτων σπουδών σε περίπτωση που το χρειαστείς.

Ενδεικτικοί κίνδυνοι & καλύψεις

  • Ασφάλιση αποσκευών (απώλεια, καθυστέρηση, ζημιά)
  • Προσωπική αστική ευθύνη
  • Έκτακτες ιατρικές & λοιπές δαπάνες (επαναπατρισμός)
  • Απώλεια ζωής
  • Προσωπικό ατύχημα
  • Διακοπή ταξιδιού
  • Απώλεια τιμαλφών & εγγράφων

Χρειάζεσαι περισσότερες πληροφορίες;

Επικοινώνησε με τη FREEDOM